Kabul Edilen Atık Kodları

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj
15 01 02 Plastik ambalaj
15 01 03 Ahşap ambalaj
15 01 04 Metalik ambalaj
15 01 05 Kompozit ambalaj
15 01 06 Karışık ambalaj
15 01 07 Cam ambalaj
15 01 09 Tekstil ambalaj
Ambalaj Atığı Geri Kazanım
15 01 02 Plastik ambalaj
Tehlikesiz Atık Geri Kazanım
02 01 04 Atık plastikler (ambalajlar hariç)
07 02 13 Atık plastik
12 01 05 Plastik yongalar ve çapaklar
16 01 19 Plastik
17 02 03 Plastik
19 12 04 Plastik ve lastik
20 01 39 Plastikler
Tehlikesiz Atık Kodları
02 TARIM, BAHÇIVANLIK, SU ÜRÜNLERİ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA
HAZIRLAMA VE İŞLEMEDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
02 01 04 Atık plastikler (ambalajlar hariç)
02 01 10 Atık metal
03 AHŞAP İŞLEME VE KAĞIT, KARTON, KAĞIT
HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
03 01 Ağaç İşlemeden ve Sunta ve Mobilya Üretiminden
Kaynaklanan Atıklar
03 01 01 Ağaç kabuğu ve mantar atıkları
03 01 05 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar
03 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış
atıklar
03 03 Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt karton üretim ve
işlenmesinden kaynaklanan atıklar
03 03 08 Geri dönüşüme gitmek üzere
sınıflandırılan kağıt ve kartondan kaynaklanan
atıkla
03 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
04 DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN
KAYNAKLANAN ATIKLAR
04 02 Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar
04 02 21 İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları
04 02 22 İşlenmiş tekstil elyafı atıkları
04 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış
atıklar
07 ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
07 02 Plastiklerin, Sentetik Kauçuk ve Yapay
Elyafların İmalat, Formülasyon,
Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 02 13 Atık plastik
10 ISIL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
10 11 Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları
10 11 03 Cam elyaf atıkları
10 11 12 10 11 11 dışındaki atık camlar
12 METALLERİN VE PLASTİKLERİN FİZİKİ VE
MEKANİK YÜZEY İŞLEMLERİNDEN VE ŞEKİLLENDİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
12 01 Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey
İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar
12 01 01 Demir metal çapakları ve talaşları
12 01 02 Demir metal toz ve parçacıklar
12 01 03 Demir dışı metal çapakları ve
talaşları
12 01 04 Demir dışı metal toz ve parçacıklar
12 01 05 Plastik yongalar ve çapaklar
12 01 21 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme
maddeleri
16 LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE
BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR
16 01 Çeşitli Taşıma Türlerindeki (İş Makineleri Dahil)
Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Sökülmesi ile Araç
Bakımından (13, 14, 16 06 ve 16 08 hariç) Kaynaklanan Atıklar
16 01 17 Demir metaller
16 01 18 Demir olmayan metaller
16 01 19 Plastik
16 01 20 Cam
17 İNŞAAT VE YIKIM ATIKLARI (KİRLENMİŞ
ALANLARDAN ÇIKARTILAN HAFRİYAT DAHİL)
17 02 Ahşap, Cam ve Plastik
17 02 01 Ahşap
17 02 02 Cam
17 02 03 Plastik
17 04 Metaller (Alaşımları Dahil)
17 04 04 Çinko
17 04 05 Demir ve çelik
19 ATIK YÖNETİM TESİSLERİNDEN, TESİS DIŞI
ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDEN VE İNSAN TÜKETİMİ VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN SU
HAZIRLAMA TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
19 10 Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından Kaynaklanan
Atıklar
19 12 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış
Atıkların Mekanik Arıtımından (Örneğin Ayrıştırılması, Ezilmesi,
Sıkıştırılması, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar
19 12 01 Kağıt ve karton
19 12 02 Demir metali
19 12 03 Demir dışı metal
19 12 04 Plastik ve lastik
19 12 05 Cam
19 12 07 19 12 06 dışındaki ahşap
19 12 08 Tekstil malzemeleri
20 AYRI TOPLANMIŞ FRAKSİYONLAR DAHİL
BELEDİYE ATIKLARI (EVLERDEN KAYNAKLANAN VE BENZER TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE
KURUMSAL ATIKLAR)
20 01 01 Kâğıt ve karton
20 01 02 Cam
20 01 10 Giysiler
20 01 11 Tekstil ürünleri
20 01 38 20 01 37 dışındaki ahşap
20 01 39 Plastikler
20 01 40 Metaller