Belediye Etkinlikleri

Mensan ailesi olarak hergün daha fazla çocuğu/vatandaşa çalıştığımız belediyelerde ambalaj atıklarının ayrı toplanması aşılıyoruz. Böylece her geçen gün daha fazla ambalaj atığı toplayarak geleceğimizi kurtarmış oluyoruz.